I dag har vi delt vår virksomhet inn i to deler; Melhus Turbuss og Hølonda Minibuss.

Lokalt på Hølonda kjører vi skolebuss, pasientreiser, pensjonister til frisør og barn til barnehagen. Disse bussene ser du langs veien under navnet Hølonda Minibuss.

Uansett anledning skal du være trygg på at bestilt transport hos oss blir utført etter avtale. Sikkert og punktlig. Dette vi er svært viktige mål, spesielt når det gjelder skolereisen.

Vi er tydelig på ansvaret det bærer med seg og frakte det mest verdifulle vi har, våre barn – neste generasjon, til og fra skolebenken. Både skoleelev og foreldre skal føle seg trygge på sikkerheten og punktligheten i leveransen, samtidig som sjåføren skal gjøre sitt for at starten og slutten på skoledagen blir så god som mulig for eleven.

Opplevelser skapes sammen™

Lokalt, som ellers, benytter vi kun lokale dyktige sjåfører som har de beste forutsetninger for å kjøre deg og dine dit du skal, når du skal det!

Ingen oppdrag er for små eller for store for våre minibusser. Vi tar imot både enkle lokale turer og faste bestillinger over lengre perioder med nysgjerrighet og åpne armer. Vi ser frem til å høre ifra deg!