I dag har vi delt vår virksomhet inn i tre deler; Melhus Turbuss, Hølonda Taxi og Hølonda Minibuss.

Som drosjesentral kjører vi som undersentral til TrønderTaxi. Vi utfører alle typer drosjetjenester med bilpark som server fra 1-16 passasjerplasser og inntil 3 rullestolplasser. Det være seg spotmarked, TT-turer og anbudskjøring for offentlige instanser som AtB og Helse Midt-Norge.

Rullestoltransport

Vi mener og ha god kapasitet og gode fasiliteter for rullestoltransport. Ved behov har vi en total kapasitet på 10 rullestoler som kan transporteres samtidig. Vet du at du trenger en drosjetur om noen dager? Spør oss gjerne om en fastpris om du ønsker det!

Våre fulltidsansatte sjåfører er alle lokalt tilknyttet og har god kjennskap til nærområdet vårt. På den måten kan de frakte deg og dine trygt og sikkert dit du skal, når du skal det.

Gilom AS er en totalleverandør av persontransporttjenester. Vi har kjøretøy som med plass til alt fra 4 til 50 personer. Vårt stasjoneringssted er på Hølonda i Melhus kommune, og vi ser på kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkdal og Trondheim med omegn som vårt primære nedslagsfelt.

Opplevelser skapes sammen™

Vi har moderne og behagelige kjøretøy i driftsparken vår som består av 2 drosjebiler, 4 minibusser og en fullturist storbuss. 3 av minibussene er utstyrt med rullestolrampe og mulighet for inntil 3 rullestolplasser. Alle bilene har selvfølgelig sikkerhetsbelter på alle seter.